GENERELT 

Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores forretningsbetingelser, så begge parter er klar over hvem, der skal gøre hvad og hvornår og desuden hvad der sker, hvis der opstår problemer. Vi ønsker at have et godt samarbejde med dig og finder det vigtigt, at du er helt klar over, hvad du går ind til. Forretningsbetingelserne er derfor skrevet så de er til at forstå, uden lange sætninger og uforståeligt jurasprog. 

 

 1. INDGÅELSE AF AFTALE 

Forretningsbetingelser accepteres indledningsvist af kunden pr. mail og er gældende uanset om kunden har bestilt produktet skriftligt, pr. telefon, e-mail, via DK WEBDESIGN’s hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform. 
 
Kunden skal ved aftaleindgåelse give DK WEBDESIGN nødvendige oplysninger om navn, adresse, cvr-nr., e-mailadresse m.m. som DK WEBDESIGN skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen samt meddelelser vedrørende produkterne. 
 
Aftalen er gældende og bindende for begge parter, så snart DK WEBDESIGN har modtaget accept pr. mail. 
 
DK WEBDESIGN påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter aftaleindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt. Forsinkelser kan dog forekomme grundet tekniske problemer eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra tredjepartsleverandører som skønnet nødvendig. Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden. 
 
Ved et samarbejde er DK WEBDESIGN berettiget til, i eget markedsføringsmateriale, at anvende kundens virksomhed og dennes website som reference. 

2. MATERIALE TIL HJEMMESIDEN 
Kunden leverer selv materiale i form af digital tekst og billeder til hjemmesiden. Materialet leveres til info@dkwebdesign.dk senest 14 dage efter aftalens ikrafttrædelse. Er det aftalt at kunden selv skal levere materialer og overskrides leveringsdatoen, forbeholder DK WEBDESIGN sig retten til at bruge materialer fra fx. google.dk som kunden vil være ansvarlig for. 

Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra DK WEBDESIGN, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. 
 
DK WEBDESIGN kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DK WEBDESIGN’s varetægt. 
 
DK WEBDESIGN anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til DK WEBDESIGN. Kunden opfordres i alle tilfælde til selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til DK WEBDESIGN, så kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst. 
 
Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale til hjemmesiden. Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer, samt ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser. 

 

 1. DOMÆNENAVN 
  Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan DK WEBDESIGN efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). 

  DK WEBDESIGN medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet. 

 

 1. HOSTING, DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE 
  Når vi udvikler hjemmesider, foregår det på vores udviklingsserver. Hvis vi ikke har lavet en aftale om at hjælpe dig med flytning og opsætning, sætter vi den nye hjemmeside op på din eksisterende server. Vi er ikke et hosting-firma, og vi tilbyder derfor ikke hosting af hjemmeside, e-mail og lignende. Vi er ligeledes heller ikke ansvarlige for drift og vedligeholdelse af din hjemmeside. Medmindre andet er aftalt.

  Hvis du ikke har en hostingleverandør, kan vi anbefale en leverandør og hjælpe dig med opsætningen mod yderligere betaling. 

  DK WEBDESIGN koder primært hjemmesider i WordPress med tredjeparts tema og dertil tredjeparts plug-ins. Efter overdragelse af hjemmesiden til kunden, er det kundens eget ansvar at opdatere hjemmesiden og plug-ins. Det er ligeledes kundens eget ansvar at lave rettelser og ændringer på hjemmesiden og dens informationer. 
   
  DKWEBDESIGN kan dog optage disse forpligtigelser, hvis kunden har tegnet en serviceaftale.

 

 1. SERVICEPAKKE, VEDLIGEHOLDELSE & SUPPORT 

5.1 Fri support: 

Som kunde hos DK WEBDESIGN medfølger der en basis support-pakke med din hjemmeside og webshop. Det betyder at du får fri su​pport, der giver dig mulighed for løbende at kontakte os med spørgsmål til hjemmeside og webshop. En fast kontaktperson vil hjælpe dig, så du får en sikret kompetent rådgivning og service omkring din løsning. Fri support går ud på at vi besvarer dine spørgsmål via e-mail inden for 24 timer. Fri support er kun gældende i vores åbningstiden. Fysiske aktiviteter såsom rettelser på hjemmesidens indhold eller opdatering af plug’ins er ikke gældende for fri support. 

5.2 Serviceaftale & vedligeholdelse

Denne er gældende for kunder som tegner en serviceaftale: 
 
Serviceaftale er et klippekortsystem, som går ud på, at kunden kan købe et klippekort som er tanket op med et antal timer, som kunden kan bruge igennem 12 måneders periode. Når kunden har brugt de antal timer på klippekortet, kan kunden tanke kortet op igen med et nye antal timer. Klippekortet kan først bruges, når DK WEBDESIGN har modtaget det beløb, som er skrevet på faktura. Beløbet for klippekortet forud betales. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Heller ej hvis kunden ikke når at bruge de antal timer på klippekortet i løbet af 12 måneder. 
 
I aftaleperioden foretager DK WEBDESIGN vederlagsfrit grafiske rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. DK WEBDESIGN yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet. Klippekortet kan ikke bruges til vedligeholdelse af hjemmesiden såsom opdateringer af plugin og tema.
 
Timer på klippekortet er reduceret fra vores normale timepris. Alle opgaver udført uden et klippekort beregnes på en timepris på. 499,- 

Ved akutte tilfælde sættes der 50% tillæg på timeprisen.

 

5.2 Vedligeholdelse

Måske tager dit webhotel backup? Det er dog ikke nok, hvis du ikke løbende sikrer dig, at dit website hverken er forældet, hacket eller fyldt med fejl. Det skal tjekkes jævnligt.

Med en fast vedligeholdelsesaftale kan dit website stadigvæk blive hacket eller bryde sammen. Men risikoen bliver betydelig mindre. Og hvis uheldet er ude, kan din hjemmeside køre igen meget hurtigt.

Med en vedligeholdelsesaftale kommer der fri opdatering af WordPress. Fri opdatering af tema og plugins. Der er ingen binding og man betaler altid et engangsbeløb for vedligeholdelsesaftale som er gældende i periode over 12 måneder fra betalingsdato. Vedligeholdelsesaftale kan ikke bruges til rettelser af grafiske rettelser på websitet.

 1. BETALING

Betalingen foregår altid efter et indledende møde med os, hvor vi bliver enige om hvordan dit produkt skal udarbejdes. Du får herefter tilsendt en faktura med det samlede beløb. Du betaler altså først efter vi er blevet enige om dit produkt.

Kunden skal som minimum forudbetale 50% af det beløb, der fremgår på fakturaen, inden arbejdet påbegyndes. Hvis dette er tilfælde, betales resterende beløb, når produktet er færdiglavet. Kunden får først loginoplysninger til hjemmesiden, når hele beløbet er betalt.

I tilfælde af, at kunden trækker sig fra samarbejdet midt under projektet – refunderes det beløb, der er forudbetalt ikke til kunden. Hvis opsigelsen af projektet ikke er sendt til DK WEBDESIGN på skrift inden 5 hverdage før opsigelses dato, er kunden forpligtet til at betale hele beløbet som er aftalt ved vores møde og som fremgår på fakturaen.

Der er ingen binding på vores produkter, medmindre andet er aftalt. Kunden betaler altid et engangsbeløb – medmindre andet er aftalt.

 • Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at betale med det samme – hvis du f.eks. venter på et IVS eller ApS nr., kan du godt lave en aftale med os om at betale for produktet senere. I sådanne tilfælde vil vi lave en kontrakt inden forløbet går i gang.
 • Hvis du ikke har mulighed for at betale det hele på en gang, kan du betale det på afbetaling. Vi tilbyder dig muligheden for at bryde din betaling op, i op til 6 måneder – uanset pris. Du har også muligheden for at lave en løsning, hvor du betaler halvdelen først og den anden halvdel bagefter. I sådanne tilfælde vil vi lave en kontrakt inden forløbet går i gang.

 

 1. PRIS OG TIMEBEREGNING

Alle vores priser er eksklusiv moms, undtaget tilkøb af domæne og web-hosting – dette er en fast pris inkl. moms. Ved timebetalt arbejde fakturerer vi pr. påbegyndt kvarter, medmindre andet er aftalt. Timepris: 499,-

 

 1. WEBSHOP 
  DK WEBDESIGN koder primært din webshop i WordPress med tredjeparts tema og dertil tredjeparts plug-ins. Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale til hjemmesiden (fx. produktbeskrivelser og billeder). Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer, samt ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser. 

DK WEBDESIGN bruger WooCommerce plugin som styrer webshoppens funktioner såsom: oprettelse af produkter, kuponer, lagerstyring m.m. WooCommerce er tredjeparts plugin og DK WEBDESIGN er derfor ikke ansvarlig for evt. fejl i webshoppens funktioner. 
 
DK WEBDESIGN opretter de første 10 produkter inkl. prisen, medmindre andet er aftalt. 
Alle billeder til brug på webshoppen skal udleveres i høj kvalitet, samt i den korrekte formular, som DK WEBDESIGN gør krav på. DK WEBDESIGN retter ikke billederne selv medmindre andet er aftalt. 
 
Har kunden en tredjeparts system (fx. kasse-system) kørende med webshoppen, fraskrives DKWEBDESIGN alt ansvar for tab eller forstyrrende drift af webshoppen. 

 

 1. SEO Opsætning 
  Hjemmesider og webshop lavet af DK WEBDESIGN er ikke SEO optimeret, medmindre andet er aftalt. DK WEBDESIGN kan dog ikke garantere at vores SEO-opsætning vil have nogen effekt, da søgemaskiner som fx. Google hele tiden laver nye opdateringer. Beløb betalt for SEO opsætning tilbagebetales derfor ikke. 

 

 1. UDARBEJDELSE
  DK WEBDESIGN’s udarbejdelse af en hjemmeside består af grafisk og digital udvikling, hvor både kunden og DK WEBDESIGN har forskellige forpligtigelser. 

  10.1 Digitalt udkast 
  Kunden vil som udgangspunkt modtage et digitalt udkast til hjemmesiden 2-4 uger efter godkendelsen af det grafiske udkast, medmindre andet er aftalt og fremgår skriftligt af aftalen. Herefter har kunden maksimalt 14 dage til at komme med eventuelle rettelser til hjemmesiden. 
   
  Alle rettelser skal sendes i ét samlet dokument, hvorefter de vil blive implementeret. Kunden har som udgangspunkt mulighed for at sende rettelser én gang, medmindre andet er aftalt. Går der mere end 14 dage før rettelserne er modtaget, anses hjemmesiden som færdigudarbejdet. 

Kunden modtager log-in oplysninger til hjemmesiden/ webshoppen når det fulde beløb er betalt og projektet er fuldført 

 

 1. FEJL/ ANSVARSFRASKRIVELSE 
  DK WEBDESIGN kan desværre ikke garantere at arbejdet er 100% fejlfrit. Hvis kunden finder fejl, er det dennes ansvar at beskrive fejlen detaljeret nok til, at DK WEBDESIGN kan genskabe fejlen og dermed identificere den. Det er ikke muligt at rette fejlen, hvis det ikke er muligt at genskabe den. 
  DK WEBDESIGN er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – såsom fejl i WordPress plug-ins, WordPress-tema eller server. 

Forsinkelse 
DK WEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. 

Produktansvar 
DK WEBDESIGN fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor DK WEBDESIGN.
 
DK WEBDESIGN er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup. 
 
Fejl ved indtastning 
DK WEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af DK WEBDESIGN på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner. 
 

Materialer 
DK WEBDESIGN kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DK WEBDESIGN ‘svaretægt. 
 
Force Majeure 
DK WEBDESIGN fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for DK WEBDESIGN ‘s kontrol, og som DK WEBDESIGN ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen. 
 
Webshop 
DK WEBDESIGN er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det 2.995 kr. at få genskabt data. 
 
Virus og hackerangreb 
DK WEBDESIGN fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens webshop/ hjemmeside. 
 
Opdatering af plug-in’s 
DK WEBDESIGN bruger tredjeparts plug-ins på kundens hjemmesider. DK WEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl i opdatering af plug-in. 
 
Opdatering af tema 
DK WEBDESIGN bruger tredjeparts tema på kundens hjemmesider. DK WEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl i opdatering af tema. 
 

MISLIGHOLDELSE 
Hvis kunden væsentligt misligholder aftalen mellem kunden og DK WEBDESIGN, er DK WEBDESIGN berettiget til at hæve aftalen uden varsel.

Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i aftalen eller forretningsbetingelserne. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. 
 
Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder DK WEBDESIGN for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. 
 
Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af DK WEBDESIGN ‘s servere/ hjemmesider. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. DK WEBDESIGN forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. DK WEBDESIGN er i alle tilfælde enerådig bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. 
 
Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). DK WEBDESIGN forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller webshoppen, hvis dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner.

 

UENIGHEDER 
Vi tror på, at man kan løse problemer og uenigheder ved at tage en snak om tingene. Hvis en uenighed, herunder uenigheder omkring aftalens eksistens eller gyldighed, ikke kan løses i mindelighed skal den anlægges ved Retten i Odense.

 

 

 

 

DK WEBDESIGN
Harevænget 138
5800 Nyborg

+45 25337099

 

 
Forretningsbetingelser gældende pr. 1. januar 2021.