Privatpolitik & Handelsbetingelser 

 

GENERELT 

Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores forretningsbetingelser, så begge parter er klar over hvem, der skal gøre hvad og hvornår og desuden hvad der sker, hvis der opstår problemer. Vi ønsker at have et godt samarbejde med dig og finder det vigtigt, at du er helt klar over, hvad du går ind til. Forretningsbetingelserne er derfor skrevet så de er til at forstå, uden lange sætninger og uforståeligt jurasprog. 

 

INDGÅELSE AF AFTALE 

Forretningsbetingelser accepteres indledningsvist af kunden pr. mail og er gældende uanset om kunden har bestilt produktet skriftligt, pr. telefon, e-mail, via DKWEBDESIGN’s hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform. 
 
Kunden skal ved aftaleindgåelse give DKWEBDESIGN nødvendige oplysninger om navn, adresse, cvr-nr., e-mailadresse m.m. som DKWEBDESIGN skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen samt meddelelser vedrørende produkterne. 
 
Aftalen er gældende og bindende for begge parter, så snart DKWEBDESIGN har modtaget accept pr. mail. 
 
DKWEBDESIGN påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter aftaleindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt. Forsinkelser kan dog forekomme grundet tekniske problemer eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra tredjepartsleverandører som skønnet nødvendig. Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden. 
 
Ved et samarbejde er DKWEBDESIGN berettiget til, i eget markedsføringsmateriale, at anvende kundens virksomhed og dennes website som reference. 
 
MATERIALE TIL HJEMMESIDEN 
Kunden leverer selv materiale i form af digital tekst og billeder til hjemmesiden. Materialet leveres til info@webdesign.dk senest 14 dage efter aftalens ikrafttrædelse. Er det aftalt at kunden selv skal levere materialer og overskrides leveringsdatoen, forbeholder DKWEBDESIGN sig retten til at bruge materialer fra fx. google.dk som kunden vil være ansvarlig for. 
 
Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra DKWEBDESIGN, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. 
 
DKWEBDESIGN kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DKWEBDESIGN’s  varetægt. 
 
DKWEBDESIGN anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til DKWEBDESIGN. Kunden opfordres i alle tilfælde til selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til DKWEBDESIGN, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst. 
 
Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale til hjemmesiden. Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer, samt ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser. 

DOMÆNENAVN 
Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden  ikke sikret sig et domænenavn, kan DKWEBDESIGN efter aftale bistå kunden  med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). 
 
DKWEBDESIGN medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen  og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet. 

HOSTING, DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE 
Når vi udvikler hjemmesider foregår det på vores udviklingsserver. Hvis vi ikke har lavet en aftale om at hjælpe dig med flytning og opsætning, sætter vi den nye hjemmeside op på din eksisterende server. Vi er ikke et hosting-firma, og vi tilbyder derfor ikke hosting af hjemmeside, e-mail og lignende. Vi er ligeledes heller ikke ansvarlige for drift og vedligeholdelse af din hjemmeside. Medmindre andet er aftalt.
 
Hvis du ikke har en hostingleverandør, kan vi anbefale en leverandør og hjælpe dig med opsætningen mod yderligere betaling. 
 
DKWEBDESIGN koder primært hjemmesider i WordPress med tredjeparts tema og dertil tredjeparts plug-ins. Efter overdragelse af hjemmesiden til kunden, er det kundens eget ansvar at opdatere hjemmesiden og plug-ins. Det er ligeledes kundens eget ansvar at lave rettelser og ændringer på hjemmesiden og dens informationer. 
 
DKWEBDESIGN kan dog optage disse forpligtigelser, hvis kunden har tegnet en servicepakke. 

SERVICEPAKKE & SUPPORT 

Fri support: 

Som kunde hos DKWEBDESIGN medfølger der en basis support-pakke med din hjemmeside og webshop. Det betyder at du får fri su​pport, der giver dig mulighed for løbende at kontakte os med spørgsmål til hjemmeside og webshop. En fast kontaktperson vil hjælpe dig, så du får en sikret kompetent rådgivning og service omkring din løsning. Fri support går ud på at vi besvarer dine spørgsmål over telefon eller via e-mail. Fri support er kun gældende for i vores åbningstiden. Fysiske aktiviteter såsom rettelser på hjemmesidens indhold eller opdatering af plug’ins er ikke gældende for fri support. 

Servicepakke 
Denne er gældende for kunder som tegner en servicepakke: 
 
Servicepakke er et klippekort system, som går ud på, at kunden kan købe et klippekort som er tanket op med et antal timer, som kunden kan bruge igennem 12 måneders periode. Når kunden har brugt de antal timer på klippekortet, kan kunden tanke kortet op igen med et nye antal timer. Klippekortet kan først bruges, når DKWEBDESIGN har modtaget det beløb, som er skrevet på faktura. Beløbet for klippekortet forud betales. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Heller ej hvis kunden ikke når at bruge de antal timer på klippekortet i løbet af 12 måneder. 
 
I aftaleperioden foretager DKWEBDESIGN vederlagsfrit grafiske rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. DKWEBDESIGN yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet. 
 
Timer på klippekortet er reduceret fra vores normale timepris. Alle opgaver udført uden et klippekort beregnes på en timepris på. 800,- 

Alle priser er eksl. moms.

WEBSHOP 
DKWEBDESIGN koder primært din webshop i WordPress med tredjeparts tema og dertil tredjeparts plug-ins. Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale til hjemmesiden(fx. produktbeskrivelser og billeder). Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer, samt ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser. 
DKWEBDESIGN bruger WooCommerce plugin som styrer webshoppens funktioner såsom: oprettelse af produkter, kuponer, lagerstyring m.m. WooCommerce er tredjeparts plugin og DKWEBDESIGN er derfor ikke ansvarlig for evt. fejl i webshoppens funktioner. 
 
DKWEBDESIGN opretter de første 10 produkter inkl. prisen, med mindre andet er aftalt. 
Alle billeder til brug på webshoppen skal udleveres i højt kvalitet, samt i den korrekte formular, som DKWEBDESIGN gør krav på. DKWEBDESIGN retter ikke billederne selv med mindre andet er aftalt. 
 
Har kunden en tredjeparts system (fx. kasse-system) kørende med webshoppen, fraskrives DKWEBDESIGN alt ansvar for tab eller forstyrrende drift af webshoppen. 

 

UDARBEJDELSE 
DKWEBDESIGN’s udarbejdelse af en hjemmeside består af grafisk og digital udvikling, hvor både kunden og DKWEBDESIGN har forskellige forpligtigelser. 
 
Digitalt udkast 
Kunden vil som udgangspunkt modtage et digitalt udkast til hjemmesiden 2-4 uger efter godkendelsen af det grafiske udkast, medmindre andet er aftalt og fremgår skriftligt af aftalen. Herefter har kunden maksimalt 14 dage til at komme med eventuelle rettelser til hjemmesiden. 
 
Alle rettelser skal sendes i ét samlet dokument, hvorefter de vil blive implementeret. Kunden har som udgangspunkt mulighed for at sende rettelser én gang, med mindre andet er aftalt. Går der mere end 14 dage før rettelserne er modtaget, anses hjemmesiden som færdigudarbejdet. 

Kunden modtager log-in oplysninger til hjemmesiden/ webshoppen når det fulde beløb er betalt og projektet er fuldført 

FEJL/ ANSVARSFRASKRIVELSE 
DKWEBDESIGN kan desværre ikke garantere at arbejdet er 100% fejlfrit. Hvis kunden finder fejl er det dennes ansvar at beskrive fejlen detaljeret nok til, at DKWEBDESIGN kan genskabe fejlen og dermed identificere den. Det er ikke muligt at rette fejlen, hvis det ikke er muligt at genskabe den. 
DKWEBDESIGN er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – såsom fejl i WordPress plug-ins, WordPress-tema eller server. 
 
Forsinkelse 
DKWEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser. 
 
Produktansvar 
DKWEBDESIGN fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor DKWEBDESIGN.
 
DKWEBDESIGN er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup. 
 
Fejl ved indtastning 
DKWEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af DKWEBDESIGN på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner. 
 

Materialer 
DKWEBDESIGN kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DKWEBDESIGN ‘svaretægt. 
 
Force Majeure 
DKWEBDESIGN fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for DKWEBDESIGN ‘s kontrol, og som DKWEBDESIGN ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen. 
 
Webshop 
DKWEBDESIGN er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det 2.995 kr. at få genskabt data. 
 
Virus og hackerangreb 
DKWEBDESIGN fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens webshop/ hjemmeside. 
 
Opdatering af plug-in’s 
DKWEBDESIGN bruger tredjeparts plug-ins på kundens hjemmesider. DKWEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl i opdatering af plug-in. 
 
Opdatering af tema 
DKWEBDESIGN bruger tredjeparts tema på kundens hjemmesider. DKWEBDESIGN fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl i opdatering af tema. 
 

MISLIGHOLDELSE 
Hvis kunden væsentligt misligholder aftalen mellem kunden og DKWEBDESIGN, er DKWEBDESIGN berettiget til at hæve aftalen uden varsel.

Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i aftalen eller forretningsbetingelserne. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. 
 
Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder DKWEBDESIGN for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. 
 
Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af DKWEBDESIGN ‘s servere/ hjemmesider. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. DKWEBDESIGN forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. DKWEBDESIGN er i alle tilfælde enerådig bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. 
 
Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). DKWEBDESIGN forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller webshoppen, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement/Aftalen. Aktivering af hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig. 

 
SEO Opsætning 
Hjemmesider og webshop lavet af DKWEBDESIGN er ikke SEO optimeret, med mindre andet er aftalt. DKWEBDESIGN kan dog ikke garantere at vores SEO opsætning vil have nogen effekt, da søgemaskiner som fx. Google hele tiden laver nye opdateringer. Beløb betalt for SEO opsætning tilbagebetales derfor ikke. 
 

UENIGHEDER 
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Kolding. 

 
 

DK WEBDESIGN
Harevænget 138
5800 Nyborg

+45 50 18 15 61

 
 

 

 
Forretningsbetingelser gældende pr. 1. januar 2020.